top of page

כיוון פרונט

בפשטות-

לכל רכב מוגדרות זוויות הבאות לידי ביטוי במגע בין הגלגל לכביש ומבטאות את מידת המקבילות בין הגלגלים, ניצבותם לקרקע, המקבילות בין הסרן האחורי לקדמי ועוד.

 

כל יצרן רכב מגדיר עבור כל דגם רכב את הזוויות של הגלגלים הקדמיים (זוויות היגוי, פרונט) ואת הזוויות של הגלגלים האחוריים. 

 

*כיוון הזוויות בסרן האחורי אינו פחות חשוב מזה בסרן הקדמי. כיוון לקוי של הסרן האחורי יכול להביא לתופעות של "שיוט" ברכב או לשחיקה בצורת שיני מסור בצמיגים המובילה לרעש עמום במהירות גבוהה מכיוון הגלגלים.

 

 

למה כדאי לשמור על רכב מכוון כראוי:

שמירה על רכב מכוון תחסוך לכם מאות שקלים בחסכון בדלק (עד כ 10%!) ובעליות צמיגים שמוחלפים טרם זמנם.

צמיגים חדשים המותקנים על רכב מכוון כראוי ואשר לחץ האוויר בהם נבדק באופן שוטף אחת לשבועיים יכולים להישמר לכ 100,000 ק"מ ואף יותר! מנסיונינו רב השנים רוב הצמיגים מוחלפים כבר לאחר 50,000 ק"מ ואף פחות.

רכב לא מכוון יכול לשחוק צמיגים אפילו תוך זמן קצר מאוד!

 

 

מתי יש לבצע כיוון פרונט?

 - יש לבצע בדיקה שגרתית אחת לשנה או לאחר החלפת צמיגים 

- לאחר החלפת חלקים במתלי הרכב כגון בולמים תפוחים וציריות  או בהגה

- כאשר ישנה שחיקה לא אחידה בסוליית הצמיג

- כאשר הרכב "מושך" לכיוון מסויים המהלך הנסיעה

- כאשר גלגל ההגה אינו ממורכז מול לוח השעונים בנסיעה ישרה  

- לאחר תאונה

 

 

bottom of page